Reklamacje

Dążymy do tego, aby wszystkie produkty firmy Stronger były najwyższej jakości. Jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy, prosimy o złożenie reklamacji niezwłocznie po stwierdzeniu wady.

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta należy zgłosić reklamację dotyczącą wady w rozsądnym terminie i niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Wady towaru, które zostaną stwierdzone przed upływem 2 miesięcy są podstawą do reklamacji. Wada musi wynikać z błędów produkcyjnych. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia wynikające z normalnego użytkowania ani produkty starsze niż dwuletnie. Jeśli chcesz złożyć reklamację, prześlij zdjęcie i dodaj opis stwierdzonej wady TUTAJ.

Każda reklamacja jest przyjmowania i rozpatrywana indywidualnie, więc może minąć 14-30 dni roboczych zanim zobaczysz zwrot pieniędzy na swoim koncie. Reklamacje nieautoryzowane są odsyłane do nadawcy.

Skontaktuj się z nami!